CMSD – Contract Management in het Sociaal Domein

Contract- & leveranciersmanagement: essentieel voor het realiseren van meerwaarde in zorg en ondersteuning binnen het sociaal domein

Hoe houden we de zorg en ondersteuning binnen het sociaal domein blijvend beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft? Dat is de uitdaging waar gemeenten en zorgaanbieders voor staan, zeker met de voortdurend teruglopende budgetten. CMSD – Contractmanagement in het Sociaal Domein helpt u hierbij.

Met de decentralisatie in het sociaal domein zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor het aanbieden van de juiste zorg aan hun inwoners, vanuit de Wmo en de Jeugdwet in samenhang met Welzijn en Participatie. Daarvoor hebben zij vaak vele contracten met zorgaanbieders gesloten. En zorgaanbieders hebben vaak contracten met onderaannemers. Door deze contracten goed te managen, en in te zetten op het creëren van meerwaarde, kunnen we gezamenlijk zorg en ondersteuning betaalbaar en beschikbaar houden. Ook op de langere termijn.
lees meer over ons

CMSD is exclusief gericht op het helpen van organisaties met het vormgeven, aangaan, implementeren en onderhouden van duurzame, professionele en doel realiserende (contract) relaties in het sociaal domein en biedt full-service. U kunt bij ons terecht voor ondersteuning op ieder niveau. Van een politiek sensitieve sparringpartner op beleidsgebied tot extra ondersteuning op de werkvloer voor uw contractmanager, en tijdelijke vervanging bij ziekte of vertrek. Als u dat wilt, nemen wij u de zorg voor contractmanagement geheel uit handen via onze dienst ‘contractmanagement als een service’.

Nieuws januari 2018:

Wij zijn trots u te kunnen mededelen dat wij onze organisatie hebben kunnen versterken  met 3 enthousiaste, gedreven adviseurs van hoog niveau waarmee we onze kennis hebben kunnen vergroten op het gebied van Projectmanagement, Procesmanagement, Lean/SixSigma en het Wmo & Jeugdhulp berichtenverkeer. Hiermee is ons portfolio substantieel verbreed.

Wat vind jij? Laat het ons weten.

Contractmanagement in het sociaal domein hoort thuis bij de:

View Results

Loading ... Loading ...

CMSD denkt graag met u mee over onder andere de volgende vraagstukken:

  • Het optimaliseren van de relatie tussen gemeente en zorgaanbieder, zodat overleg open en constructief verloopt
  • In beeld krijgen en houden van de afgesproken én geleverde prestaties
  • Het creëren van meerwaarde in bestaande contracten
  • Risicomanagement van de contractportfolio (van gemeenten en van zorgaanbieders)
  • Het verbeteren van de samenwerking tussen contracteigenaar, contractmanager, beleidsmedewerkers en uitvoering
  • Het verbeteren van kennis, competenties en sociale vaardigheden van uw contractmanager
  • Het formuleren van de doelen voor zorg en ondersteuning in het sociaal domein op korte en lange termijn, en het in beeld brengen van de gevolgen daarvan voor het contractmanagement
  • Implementatie van gewijzigd beleid of nieuwe workflows rondom contractmanagement.
  • Het opstellen van een handboek contractmanagement en/of het ISO9001/HKZ certificeren van uw contractmanagement.
  • Etc.

lees meer onder VOOR GEMEENTEN en VOOR ZORGAANBIEDERS.

contact

Contract Management in het Sociaal Domein
Weena 737  (Groothandelsgebouw)
3013 AM Rotterdam
+31 6 26374641
Info@cmsd.nl