Referenties

Referenties CMSD ihkv inkoop en/of contractmanagement binnen het sociaal domein

Desgewenst voorzien wij u van aanvullende informatie over de uitgevoerde opdrachten of brengen wij u in contact met de genoemde organisaties

GEMEENTE ROTTERDAM

Ontwikkeling contractmanagement Wmo – Sociaal Domein. Contractmanagement Wmo is binnen de gemeente Rotterdam in januari 2016 ISO9001/HKZ gecertificeerd en is door 30 zorgaanbieders gemiddeld met een 8,4 beoordeeld. Deelnemer aanbesteding Wmo 2015 vanuit een contractmanagement perspectief.

NSDMH sociaal domein

Het NSDMH is een regionale inkooporganisatie in Midden-Holland. De afkorting staat voor Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland. Het NSDMH werkt voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.
Het NSDMH koopt zorg en ondersteuning in voor de regio Midden-Holland. Dat doet zij voor de decentralisaties Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen. Adviseur inkoop en contractmanagement Wmo, inkoper beschermd wonen. Adviseur Europese Aanbesteding Groene Harthopper (CVV en AOV).

ROGplus – Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Het gezamenlijk met ROGplus en de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam ontwikkelen van het contractmanagement op de Lokale Jeugdhulp.

Gemeente Kaag en Braassem

Kwartiermaker contractmanagement Wmo, Jeugdhulp en Welzijn.

GR JR – Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond / Gemeente Rotterdam

Kwartiermaker doorontwikkeling of ontwikkeling van het contractmanagement ihkv Wmo, Jeugdhulp, Wijkteams en Welzijn voor de gemeente Rotterdam en de GR JR.

Logo GRJR