CMSD – Contract Management in het Sociaal Domein

Contract- & leveranciersmanagement: essentieel voor het realiseren van meerwaarde in zorg en ondersteuning binnen het sociaal domein

Hoe houden we de zorg en ondersteuning binnen het sociaal domein blijvend beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft? Dat is de uitdaging waar gemeenten en zorgaanbieders voor staan, zeker met de voortdurend teruglopende budgetten. CMSD – Contractmanagement in het Sociaal Domein helpt u hierbij.

Met de decentralisatie in het sociaal domein zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor het aanbieden van de juiste zorg aan hun inwoners, vanuit de Wmo en de Jeugdwet in samenhang met Welzijn en Participatie. Daarvoor hebben zij vaak vele contracten met zorgaanbieders gesloten. En zorgaanbieders hebben vaak contracten met onderaannemers. Door deze contracten goed te managen, en in te zetten op het creëren van meerwaarde, kunnen we gezamenlijk zorg en ondersteuning betaalbaar en beschikbaar houden. Ook op de langere termijn.
lees meer over ons

CMSD is exclusief gericht op het helpen van organisaties met het vormgeven, aangaan, implementeren en onderhouden van duurzame, professionele en doel realiserende (contract) relaties in het sociaal domein en biedt full-service. U kunt bij ons terecht voor ondersteuning op ieder niveau. Van een politiek sensitieve sparringpartner op beleidsgebied tot extra ondersteuning op de werkvloer voor uw contractmanager, en tijdelijke vervanging bij ziekte of vertrek. Als u dat wilt, nemen wij u de zorg voor contractmanagement geheel uit handen via onze dienst ‘contractmanagement als een service’.

Wat vind jij? Laat het ons weten.

Contractmanagement in het sociaal domein hoort thuis bij de:

View Results

Laden ... Laden ...

lees meer onder VOOR GEMEENTEN en VOOR ZORGAANBIEDERS.

contact

Contract Management in het Sociaal Domein
Weena 737  (Groothandelsgebouw)
3013 AM Rotterdam
+31 6 26374641
Info@cmsd.nl