Onze visie

 

Contract- & relatiemanagement is de verbindende schakel tussen zorgaanbieder en gemeente met als doel efficiëntere en beter gewaardeerde zorg en ondersteuning. Onze missie is om gemeenten en zorgaanbieders hierbij te ondersteunen in de complexe werkelijkheid van de drie decentralisaties zodat zij samen blijvend kunnen zorgen voor goede maatwerk zorg voor eenieder die dat nodig heeft. Samen goede en doelmatige zorg voor mensen realiseren is goed voor de maatschappij, en voor de organisaties zelf. Zo kan iedereen het maximale uit zichzelf halen.

CMSD is de partner voor het vormgeven, aangaan, implementeren en onderhouden van (contract) relaties binnen het sociaal domein. Zij werkt samen met u aan gezonde en duurzame relaties die renderen.

Resultaatgericht

Wij zullen als samenleving de sociale problemen die ons tegemoet komen moeten oplossen, en het liefst in zijn geheel voorkomen. Contractmanagement in het sociaal domein vormt daar een goed instrument voor als verbinder tussen zorgaanbieder en gemeente. Dat is de reden waarom CMSD is opgericht.

Onze organisatie is van mening dat het beste resultaat behaald kan worden als het proces van zorg en hulpverlening als een geheel wordt gezien. Gemeente en zorgaanbieder spelen hierbij elk hun rol, welke voor de burger niet interessant is. Deze verwacht en verdient een passend antwoord op zijn hulpvraag. Onbelangrijk voor de burger is hoe deze tot stand is gekomen.

CMSD verbindt beide partijen door heldere afspraken te maken tussen deze partijen, door, bij voorkeur, beide partijen tegelijkertijd te ondersteunen en door het integraal blijven kijken naar het proces van vraagstuk naar oplossing. De burger wordt hierbij geraadpleegd om te zorgen dat de kwaliteit de juiste is.

CMSD is een adviesorganisatie bestaand uit betrokken adviseurs, die zich inzetten op het in controle komen, in controle blijven en desgewenst ontzorgen van zowel gemeenten als zorgaanbieders bij het voeren van regie op hun contracten binnen het sociaal domein (door middel van contractmanagement en met de ondersteuning van inkoop). Met als doel goede en doelmatige zorg voor de burger. Door de regie te pakken en zorgaanbieders en gemeenten te ondersteunen , komt meer ruimte om te sturen op kwalitatieve en doelmatige zorg voor de burger.

CMSD adviseert en ondersteunt gemeenten en zorgaanbieders op onderstaande gebieden:

  • Contractmanagement (a.i.)
  • Advies / consultancy
  • Project- en verandermanagement
  • Kwartiermaker contractmanagement Sociaal Domein
  • Werving & Selectie
  • Opleidingen
  • Inkoop in het Sociaal Domein
  • Contractmanagement als een service

Aanvullende diensten zoals o.a. de CMSD Contractmanagement Assessment, CMSD Contractmanager Assessment.

Voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met: Gerard van Ringelesteijn senior adviseur en partner bij CMSD – Contractmanagement in het sociaal domein. Via gvanringelesteijn@cmsd.nl of 06-26374641.