Voor gemeenten

Contractmanagement verbindt als ‘bruggenbouwer’ de zorgaanbieders en de gemeente. Door op een open en constructieve manier contractmanagement te voeren, kunt u als gemeente samen met de gecontracteerde zorgaanbieders meerwaarde creëren. Met als doel blijvend meer en door de burger beter gewaardeerde zorg voor hetzelfde budget.

Krijgt u wat u heeft afgesproken?

Als gemeente heeft u sinds de drie decentralisaties waarschijnlijk tientallen of zelfs honderden contracten met zorgaanbieders. De harde cijfers, eisen en KPI’s heeft u vastgelegd in een bestek en uitonderhandeld. Maar hoe loopt het in de praktijk? Krijgt u wat u heeft afgesproken, en gebeurt dat op de juiste manier voor de zorgontvanger? Zijn er innovatieve, out-of-the-box oplossingen? En kunt u er door gebruik te maken van de kennis van de zorgaanbieder misschien meer uithalen dan gecontracteerd is? Een goede contractmanager kijkt hiernaar, nadat de ‘deal’ is gesloten door de inkoper. Onderzoek toont aan dat dit besparingen kan opleveren van 5-10% van de contractwaarde, in het sociaal domein meestal in de vorm van meer, effectievere en betere diensten.

Investeren in contractmanagement

Het onderhouden van goede relaties met uw zorgaanbieders draagt eraan bij dat u de zorg binnen budget houdt en proactief kunt bijsturen. Goed contractmanagement kijkt verder dan de cijfers. De zorgcontracten verschillen van aard: waar huishoudelijke hulp te berekenen is, is bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg een grillig en vaak circulair proces dat niet volledig te voorspellen is. Een contractmanager zoekt samen met de aanbieder naar de beste oplossing in de praktijk, binnen de grenzen van het contract. Daarbij is het essentieel dat de doelen van de gemeente in het sociaal domein helder zijn, en in verbinding staan met beleid, uitvoering, inkoop en contractmanagement. Contractmanagement leidt er dan ook toe dat leerervaringen meegenomen kunnen worden in het beleid en in een volgend bestek. En als de zorg door goed contractmanagement verbetert, is ook de inwoner die die zorg ontvangt blijer.

Ondersteuning van CMSD

Vanuit CMSD kunnen wij u ondersteunen bij iedere stap in het proces. We kunnen optreden als kwartiermaker of projectleider voor de verdere professionalisering van uw contractmanagement. We helpen u om beleidsdoelen helder te krijgen en de gevolgen voor inkoop en contractmanagement in kaart te brengen. Zo leggen we met u de verbinding tussen contractmanagement, beleid, uitvoering en de contracteigenaar. Wij zijn daarbij met onze ervar een stevige sparringpartner voor al uw stakeholders, van beleidsmedewerker tot wethouder. Ook kunnen we contractbeheer en contractmanagement op de werkvloer implementeren. En we ondersteunen graag uw huidige contractmanager bij het verbeteren van de relaties en het realiseren van goede resultaten in de bestaande contracten. Als u d at wiltkunnen wij u de zorg voor contractmanagement ook geheel uit handen nemen via onze dienst ‘contractmanagement als een service’.