Aanvullende diensten op het gebied van contractmanagement:

Het CMSD Contractmanagementmodel:
Het CMSD Contractmanagement Model is voor het sociale domein ontwikkeld. Het maakt dat uw organisatie grip en controle krijgt op haar contracten en een positieve, professionele en constructieve relatie opbouwt met uw aanbieders binnen het sociaal domein. Het geeft daarmee inzicht en rust op dit complexe en gevoelige dossier. Het model is ISO 9001/HKZ gecertificeerd, gericht op uw relatie tot uw aanbieder (gedifferentieerd ingericht op basis van het CMSD leveranciersportfolio) en wordt op basis van een recente (maart 2016) enquête onder 30 zorgaanbieders gemiddeld gewaardeerd met een 8.4. Desgewenst kan het CMSD CM model worden ondersteund met het krachtige online contractmanagement systeem van AddVue. Implementatie en borging door middel van project- en verandermanagement.

CMSD Contractmanagement Blauwdruk model:
Met dit instrument zetten wij samen met u de stip op de horizon en maken we de blauwdruk voor uw contractmanagement op basis van uw aanbieders, contracten en ambities. De blauwdruk is richtinggevend voor uw contractmanagementmodel, -actviteiten, en benodigde capaciteit, competenties en drijfveren van uw contactmanagementteam. Daarna begint het samen inkleuren van dit voor uw organisatie specifieke model.

CMSD Contractmanager online assessment:
Door middel van de inzet van een voor CMSD gebouwd online platform, ontwikkeld door een toonaangevende en innovatieve speler op het gebied van online assessments, kunnen we kijken of de contractmanager en/of zijn werkgever het beste uit de contractmanager halen of dat de contractmanager beter op zijn plek is bij een andere aanbieder. Het platform maakt gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten en wordt door HRM professionals gemiddeld beoordeeld met een 8,9.

De online assessment richt zich op de competenties, drijfveren en lerend vermogen van de contractmanager. In vervolg op het assessment kunnen kennis en competenties worden verbeterd door middel van gerichte opleidingen. Het platform is gebaseerd op het CMSD Contractmanagementmodel dus gedifferentieerd naar het belang van de aanbieder voor uw organisatie.

Met de door deze innovatieve speler gebouwde portalen worden jaarlijks 300.000 assessments afgenomen. Referenties zijn o.a.: Deloitte, USG People, Maasstad Ziekenhuis, Rode Kruis, Eneco, Ortec, Structon en Stedin.

CMSD Contractmanagement assessment
Door middel van een vragenlijst wordt vastgesteld  in welke volwassenheidsfase uw contractmanagement zich bevindt. In combinatie met het CMSD Contractmanagement Blauwdruk model geeft dit u de roadmap naar professioneel contractmanagement in lijn met uw contracten/aanbieders.

Strategiesessie: CMSD kan u ondersteunen bij het vormgeven van uw strategie binnen het sociaal domein. Welke concurrentiestrategie past bij onze organisatie? Op welke gemeente(n) zouden wij ons kunnen richten? Hoe presenteren wij ons? Hoe komen wij in contact met wijkteams, kunnen onderaannemers onze concurrentiepositie verbeteren? etc.