Advies / Consultancy

De adviseurs van CMSD kunnen u adviseren op uiteenlopende contractmanagement thema’s. Denk hierbij aan het uitvoeren van de CMSD  Contractmanagement Scan, CMSD Contractmanagement Assessment, advisering op risicomanagement, participeren in uw aanbestedingstraject, -het opstellen van een contractmanagement visie en uitgangspunten notitie, -inrichten van contractbeheer, -vormgeven van integriteitbeleid, -monitoring en sturing (het vormgeven van KPI’s), het implementeren van uw afgesloten contracten etc.