Wat is Contractmanagement?

Contractmanagement stelt zowel de gemeente als de zorgaanbieder in staat om aan hun contractuele verplichtingen te voldoen. ‘Wanneer we er niet voor zorgen dat de contracten goed gemanaged worden kunnen we net zo goed stoppen met inkopen’ (Gerco Rietvelt – Inkoop een nieuw paradigma 2009). Diverse onderzoeken laten een percentage tussen de 5% en 10% van de contractwaarde zien dat te besparen is met contractmanagement [1]– of 5% tot 10% meer zorg voor hetzelfde geld zo u wilt door de toepassing van goed en effectief contractmanagement. Goed ingericht contractmanagement resulteert in een positieve businesscase.

Naast blijvend ontvangen wat contractueel overeengekomen is gekomen biedt goed ingericht contractmanagement de mogelijkheid op zelfs meer dan contractueel overeen is gekomen. Uit een recent uitgevoerde enquête onder 32 zorgaanbieders en 17 contractmanagers uit het sociaal domein kan geconcludeerd worden dat zowel 85% van de zorgaanbieders als de contractmanagers van mening is dat meer toegevoegde waarde uit de overeenkomst gehaald kan worden zonder meerkosten. Dit geeft ruimte voor groei.

De contractmanager is de verbinding tussen gemeente en zorgaanbieder op tactisch/ strategisch niveau, de liaisonofficier, en de eerste ingang bij de gemeente voor de zorgaanbieder.

[1] ‘ Contract management: control value and minimise risks’ (PWC) en ‘The value of Contract Management