Projectmanagement / Kwartiermaker

Met projectmanagement wordt er een duidelijk doel en beoogd resultaat gesteld. Daarna bepaal je gezamenlijk de reis ernaartoe. Projectmatig werken maakt implementatie- en verandertrajecten beheersbaar. Het ontwikkelen en implementeren van contractmanagement leent zich goed voor het gebruik van projectmanagement. Het doel van het project en de weg er naar toe wordt expliciet gemaakt. Er ontstaat een gezamenlijk en gedragen begrip en beeld van het project.

Wij zijn van mening dat projectmanagement een zeer belangrijk instrument is voor de ontwikkeling, implementatie een borging van contractmanagement met de toevoeging dat idealiter de lijn de opdrachtgever dient te zijn zodat niet het risico bestaat dat het project niet gedragen wordt en uiteindelijke niet bereikt wordt waarvoor het project is gestart.

De projectmanagers van CMSD beschikken naast projectmanagement kennis en ervaring ook over gedegen kennis van contractmanagement -en hebben ervaring binnen het sociaal domein.