Voor zorgaanbieders.

Als zorgaanbieder wilt u op een voor uw organisatie rendabele manier leveren wat u contractueel overeengekomen bent met gemeenten. Een open en constructieve relatie met de contractmanagers en beleidsadviseurs van de gemeente is hierbij van groot belang. Uw contact met deze mensen bepaalt hoe gemeenten u als organisatie zien. Kijken zij niet verder dan de uitvoering van de overeenkomst (dus prijs en KPI’s), of zien ze u als volwaardige samenwerkingspartner? In het laatste geval kunt u als zorgaanbieder samen met de gemeente meerwaarde creëren en innoveren binnen bestaande contracten. Met als doel de continuïteit van de zorg in het sociaal domein, én uw positie als leverancier, te versterken.

Afspraken nakomen

De tarieven, zorgniveaus en eisen liggen vast in de contracten die u heeft gesloten. Maar dan begint het werk van de contractmanager pas echt. Want hoe loopt het in de praktijk? Kunt u de zorg leveren op de manier die u voor ogen heeft, en komt de vraag overeen met de verwachtingen in het contract? Ziet u op de werkvloer out-of-the-box oplossingen ontstaan die de situatie voor uw organisatie, gemeente en ontvanger kunnen verbeteren? Door voortdurend op een open manier in contact te blijven met de gemeente, kunt u deze kennis benutten. Dit is ook belangrijk voor de lange termijn. Als contracten aflopen, heeft u als serieuze kennispartner een streepje voor én kunt u beter inspelen op de eisen in de nieuwe aanbesteding.

Onderaannemers

De meeste zorgaanbieders maken gebruik van onderaannemers om aan al hun verplichtingen te kunnen voldoen. Ook voor deze contracten is goed contractmanagement belangrijk. Krijgt u wat is afgesproken? U bent als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de juiste contractuitvoering bij uw onderaannemers. En kunt u de (praktijk) ervaring van uw onderaannemer misschien inzetten om de relatie met de opdrachtgever of uw concurrentiepositie te verbeteren? Uw onderaannemer kan meer voor u zijn dan alleen onderdeel van de flexibele schil. Constructieve samenwerking versterkt uw beider positie in deze scherpe markt.

Ondersteuning van CMSD

De ervaren professionals van CMSD kunnen u hierbij ondersteunen. U kunt ons inzetten om het gehele account- of contractmanagement op te zetten of door te lichten. Met onze kennis van de praktijk bij zowel gemeenten als zorgaanbieders kunnen wij voor u een goede sparringpartner zijn en kansen signaleren. Maar wij helpen u ook graag bij een deelaspect, zoals het concrete contractmanagement van uw onderaannemers, of uw account- of contractmanager trainen en coachen bij het verbeteren van de (contract)relaties.