CMSD Contractmanagement Scan

Op basis van uw contracten met gemeenten en onderaannemers kan CMSD  met behulp van de door haar ontwikkelde CMSD  Contractmanagement Scan  inzicht verschaffen in de voor uw organisatie ideale inrichting van uw account-, contractmanagement afdeling en -team.

Dit instrument verschaft u inzicht in de benodigde volwassenheid van uw account-, contractmanagement, uit te voeren activiteiten, aantal benodigde uren en daarmee bezetting van uw team, het benodigde opleidingsniveau, -competenties en drijfveren. Met dit instrument bent u in staat een heldere stip op de horizon te plaatsen en doelgericht verderinvulling te geven aan account-, contractmanagement.