Contractmanagement als een service

Als zorgaanbieder kan het lastig zijn om goed account-, contractmanagement geheel in eigen beheer te doen of te ontwikkelen. CMSD  biedt u daarom de mogelijkheid uw account- of contractmanagement op uw contracten uit te besteden aan CMSD maar de regie te behouden. Hiermee wordt op hoog niveau, conform het CMSD contractmanagement model, invulling gegeven aan  contractmanagement met ondersteuning van de krachtige software van AddVue.

Alle documenten, afspraken, acties en maatregelen staan per opdrachtgever en per overeenkomst gegroepeerd in het portaal. Bijeenkomsten en besluiten worden gelogd. De prestaties van uw  onderaannemers zijn real time inzichtelijk en kunnen onderling vergeleken worden met andere onderaannemers in de unieke AddVue Benchmark®.

Als klant van CMSD krijgt u vanzelfsprekend ook toegang tot AddVue Online, zodat u ook zelf kunt vaststellen hoe uw onderaannemers. Objectief, betrouwbaar en transparant.

Wat biedt CMSD u:

 • HBO- en academisch geschoolde account-, contractmanagers met ervaring binnen het sociale domein.
 • Inzet van krachtige software die voldoet aan alle hedendaagse eisen op het gebied van veiligheid en privacy.
 • Zeer strenge (eigen) eisen op het gebied van integriteit & gedrag (of overname van uw eigen beleid op het gebied van integriteit).
  • Een professioneel contractmanagementmodel.
  • Rapportages in de door u gewenste vorm en frequentie.
  • De mogelijkheid de verschillende domeinen (Wmo, Jeugdhulp, Welzijn) dichter bij elkaar te brengen dmv uniform contractmanagement en de AddVue software tool.
  • Een positieve businesscase.