Account- en contractmanagement (a.i.)

CMSD kan account- en contractmanagers, ervaren binnen het sociale domein op tijdelijke basis bij u plaatsen om invulling te geven aan uw relatie met gemeenten welke een contractuele relatie met u zijn aangegaan en deze effectief en efficiënt te managen en een bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelen van uw organisatie.  Door onze kennis hebben wij meerwaarde voor uw organisatie.