Wat is account-, Contractmanagement?

De account- en contractmanagers zijn het eerste aanspreekpunt binnen uw organisatie voor de contractmanagers en vaak ook beleidsadviseurs vanuit de gemeenten. Zij vervullen een belangrijke rol en zijn deels bepalend op de wijze waarop de gemeente naar u kijkt als zorgaanbieder. Beide zijden van het contract zouden moeten streven naar een open, positieve en constructieve relatie voor beide contractpartijen. Contractmanagement stelt zowel de gemeente als de zorgaanbieder in staat om aan hun contractuele verplichtingen te voldoen.

Met goed ingericht account-, contractmanagement kunt u een bijdrage leveren aan de tactisch / strategische doelstellingen van uw organisatie. Daarnaast is de kans groot dat u als zorgaanbieder tevens gebruik maakt van diensten van onderaannemers. Deze onderaannemers vormen zowel een risico als een bron van toegevoegde waarde voor uw organisatie als voor uw opdrachtgever.

Diverse onderzoeken laten een percentage tussen de 5% en 10% van de contractwaarde zien dat te besparen is met contractmanagement [1]– of 5% tot 10% meer zorg voor hetzelfde geld zo u wilt door de toepassing van goed en effectief contractmanagement. Goed  ingericht contractmanagement resulteert in een positieve businesscase.

Contract management: control value and minimise risks’ (PWC) en ‘The value of Contract Management, return on investment’ (IACCM)