CMSD Contractmanagement Scan

Op basis van uw contracten kan CMSD  met behulp van de door haar ontwikkelde CMSD Contractmanagement Scan u inzicht verschaffen in de voor uw organisatie ideale inrichting van uw contractmanagement afdeling en -team.

Dit instrument verschaft u een advies in de benodigde volwassenheid van uw contractmanagement gezien uw contracten, uit te voeren contractmanagementactiviteiten, aantal benodigde uren en daarmee bezetting van uw team, het benodigde opleidingsniveau, -competenties en drijfveren. Met dit instrument bent u in staat een heldere stip op de horizon te plaatsen en doelgericht verdere invulling te geven aan contractmanagement.