Contractmanager in het sociaal domein een rol of functie en waar te positioneren?

Veel gemeenten worstelen met de vraag of contractmanagement binnen het sociaal domein idealiter een functie of een rol (binnen bijvoorbeeld de functie van beleidsadviseur) zou moeten zijn. CMSD heeft een enquête uitgezet binnen gemeenten. Zoals te verwachten lopen de meningen uiteen. 42% van de respondenten is van mening dat de contractmanager binnen het sociaal domein een functie is en 32% neigt meer naar een rol. 16% is van mening dat beide opties mogelijk zijn. Daarnaast is er nog de vraag waar contractmanagement te positioneren?

dia2

 

Ook daar zijn de meningen verdeeld (mogelijk hangt dit samen met het formaat van de gemeente en de huidige mate van ontschotting). 50% is van mening dat contractmanagement thuishoort bij beleid. 41% kiest voor een horizontale- en 9% voor een verticale clustering van contractmanagement (een voorzichtig signaal dat de integrale gedachte en de ontschotting vorm krijgt?).

 

clustering-van-contractmanagement

Daarnaast is 23% van de respondenten van mening dat contractmanagement sociaal domein centraal bij inkoop gepositioneerd zou moeten worden.En 14% is van mening dat contractmanagement een meer operationele rol zou moeten hebben binnen de vaak administratief gerichte (bedrijfs) uitvoering.

dia1

 

Verder praten?
Wilt u weten wat de beste keuze is voor uw organisatie? Eens doorpraten onder het genot van een kop koffie/thee? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@cmsd.nl of bel met Gerard (06-26374641) / Jolanda (06-55863173). Zie verder ook CMSD.nl

CMSD – Contract Management in het Sociaal Domein is uw partner in het vormgeven, aangaan, implementeren en onderhouden van duurzame, professionele en doelrealiserende (contract) relaties in het sociaal domein. CMSD ondersteund zowel gemeenten als zorgaanbieders, it takes two to tango tenslotte.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *