Artikelen door CmSdur237Xy

CMSD lanceert Crisis Platform Sociaal Domein ( Wmo / Jeugdhulp ) – Covid-19

Covid Crisis Platform Sociaal Domein CMSD.NL 1.0 04-10-2020 Het Corona virus is een ernstig gezondheidsrisico voor grote groepen mensen in Nederland. De maatregelen om het virus in te dammen gooien onze wereld overhoop: quarantaine, thuiswerken, 1,5 meter afstand houden, winkels en horeca dicht, etc.Deze maatregelen hebben ook impact op de dienstverlening door zorgaanbieders inzake Wmo […]

Contractmanager in het sociaal domein een rol of functie en waar te positioneren?

Veel gemeenten worstelen met de vraag of contractmanagement binnen het sociaal domein idealiter een functie of een rol (binnen bijvoorbeeld de functie van beleidsadviseur) zou moeten zijn. CMSD heeft een enquête uitgezet binnen gemeenten. Zoals te verwachten lopen de meningen uiteen. 42% van de respondenten is van mening dat de contractmanager binnen het sociaal domein […]

Het belang van samenwerken en relaties voor contractmanagement in het sociaal domein.

Samenwerken en het onderhouden van zowel interne als externe relaties zijn essentieel voor contract- en accountmanagers (zowel aan de zijde van de gemeente als zorgaanbieder). Het zijn belangrijke instrumenten om zorg en ondersteuning blijvend beschikbaar te houden voor hen die er van afhankelijk zijn. Contractmanagement gaat verder dan grip, controle en sturing op de overeenkomst zodat […]

4 Adviezen voor het vormgeven van account-, contractmanagement binnen uw organisatie in het sociaal domein.

4 Adviezen voor het vormgeven van account-, contractmanagement binnen uw organisatie in het sociaal domein. Contract- en accountmanagement zijn belangrijke instrumenten om zorg en ondersteuning blijvend beschikbaar te houden voor hen die er afhankelijk van zijn. Contractmanagement gaat verder dan grip, controle en sturing op de overeenkomst zodat verkregen wordt wat contractueel overeen is gekomen. […]

Schrijf inkoop op basis van resultaat niet bij voorbaat af.

Auteurs: Remco van Eijkel. Niels Uenk Bekostiging zorg door gemeenten: schrijf inkoop op basis van resultaat niet bij voorbaat af. Veel gemeenten maken bij de inkoop van zorg en ondersteuning gebruik van een bekostigingsmethode waarbij een vergoeding op basis van resultaat centraal staat. Dit zorgt voor de nodige klachten en twijfels: leidt deze vorm van […]

Sturen op sociale output biedt kansen in Nederland

Auteurs: Fredo Schotanus ,Universitair docent publieke inkoop en zorginkoop aan de Universiteit Twente, senior consultant bij Significant en verbonden aan het PPRC ,Niels Uenk, Onderzoeker en adviseur bij het Public Procurement Research Centre (PPRC) (www.pprc.eu)   Social Return wordt in veel aanbestedingen gebruikt als eis of als gunningscriterium. In Nederland is Social Return doorontwikkeld tot een inputgericht […]

De Gemeente als opdrachtgever in het sociaal domein

Auteur: Niels Uenk Uit: Sociaalbestek Gemeenten  hebben het eerste jaar als opdrachtgever in het sociaal domein voor de ‘nieuw taken’ (Wmo-begeleiding, jeugdzorg en participatie) er op zitten. Voor veel gemeenten was 2015 een overgangsjaar waarin continuïteit van zorg en overgangsrecht centraal stonden. Vernieuwing kwam op de tweede plaats: er werd weliswaar zwaar ingezet op wijkteams […]

Gemeentelijke inkoop Wmo overzicht 2015 en trends 2016

Auteur: Niels Uenk Uit: Deal! Gemeenten kregen in 2015 de opdracht om begeleiding voor kwetsbare jeugd en volwassenen in te kopen en te organiseren. Doel: zorg dicht bij de burger te organiseren zodat lokaal maatwerk wordt geboden (‘de transformatie’). De decentralisaties gaan gepaard met een stevige bezuiniging. Wij analyseerden de inkoopdocumenten van nieuwe Wmo-taken (begeleiding, […]