De Gemeente als opdrachtgever in het sociaal domein

VK14Auteur: Niels Uenk

Uit: Sociaalbestek

Gemeenten  hebben het eerste jaar als opdrachtgever in het sociaal domein voor de ‘nieuw taken’ (Wmo-begeleiding, jeugdzorg en participatie) er op zitten. Voor veel gemeenten was 2015 een overgangsjaar waarin continuïteit van zorg en overgangsrecht centraal stonden. Vernieuwing kwam op de tweede plaats: er werd weliswaar zwaar ingezet op wijkteams en keukentafelgesprekken, maar tegelijkertijd wordt vaak nog behoudend omgegaan met de wijze van inkoop van zorg en ondersteuning. De verschillende keuzes rondom inkoop en opdrachtgeverschap bepalen in hoeverre gemeenten transformeren in het sociaal domein. Zie voor het gehele artikel: http://www.pprc.eu/wp-content/uploads/De-gemeente-als-opdrachtgever-in-het-sociaal-domein.pdf