Sturen op sociale output biedt kansen in Nederland

VK8

Auteurs: Fredo Schotanus ,Universitair docent publieke inkoop en zorginkoop aan de Universiteit Twente, senior consultant bij Significant en verbonden aan het PPRC ,Niels Uenk, Onderzoeker en adviseur bij het Public Procurement Research Centre (PPRC) (www.pprc.eu)

 

Social Return wordt in veel aanbestedingen gebruikt als eis of als gunningscriterium. In Nederland is Social Return doorontwikkeld tot een inputgericht instrument. In landen als Schotland, Wales en Australië vindt meer een outputgerichte systematiek plaats. Sturen op output biedt ook in Nederland kansen. Zie voor het gehele artikel: http://www.cobouw.nl/artikel/1620921-sturen-op-sociale-output-biedt-kansen-nederland