Schrijf inkoop op basis van resultaat niet bij voorbaat af.

VK3

Auteurs: Remco van Eijkel. Niels Uenk
Bekostiging zorg door gemeenten: schrijf inkoop op basis van resultaat niet bij voorbaat af. Veel gemeenten maken bij de inkoop van zorg en ondersteuning gebruik van een bekostigingsmethode waarbij een vergoeding op basis van resultaat centraal staat. Dit zorgt voor de nodige klachten en twijfels: leidt deze vorm van vergoeding niet tot aanbieders die beknibbelen op de hoeveelheid geleverde zorg? Remco van Eijkel van het Centraal Planbureau (CPB) en Niels Uenk van het Public Procurement Reseach Centre (PPRC) nemen de klachten rondom de bekostiging van gemeentelijke zorgtaken onder de loep en stellen de vraag of er legitieme redenen te bedenken zijn om een vergoeding op basis van resultaat te handhaven. Zij beargumenteren dat het niet verstandig is deze vergoedingsmethode bij voorbaat af te schrijven, omdat gemeenten meerdere instrumenten voorhanden hebben om het risico op onderaanbod van zorg te beperken.  Zie voor het gehele artikel: www.mejudice.nl