Gemeentelijke inkoop Wmo overzicht 2015 en trends 2016

VK12Auteur: Niels Uenk
Uit: Deal!

Gemeenten kregen in 2015 de opdracht om begeleiding voor kwetsbare jeugd en volwassenen in te kopen en te organiseren. Doel: zorg dicht bij de burger te organiseren zodat lokaal maatwerk wordt geboden (‘de transformatie’). De decentralisaties gaan gepaard met een stevige bezuiniging. Wij analyseerden de inkoopdocumenten van nieuwe Wmo-taken (begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf) van ruim 380 gemeenten, en publiceerden samen met het Centraal Planbureau een beleidsnotitie op basis van dit onderzoek. In die notitie staat centraal hoe gemeenten via de inkoopprocedure en vormgeving van contracten het gedrag en de prestaties van zorgaanbieders kunnen sturen. Dit artikel schetst een beeld van de wijze waarop gemeenten Wmo-begeleiding inkochten en welke trends nu ontstaan. Zie voor het gehele artikel: http://www.pprc.eu/wp-content/uploads/Gemeentelijke-inkoop-Wmo-overzicht-2015-en-trends-2016.pdf